top of page
Viking 3_tiff.webp
FALKETIND til facebook.webp

Falketind er navnet på et musikkband-prosjekt som presenterer musikk komponert av, spilt og utgitt av Magne Skjavesland med band.

Bilde: FALKETIND av Otto Valstad
bottom of page